Bilder
Info
Highscore
Hem

Info om tävlingen
I århundraden har folk tävlat i olika grenar. Men de har aldrig blivit riktigt nöjda. För cirka 10 år sedan, kom en medlem i släkten Bladini på den smarta iden att börja tävla med barkbåtar.
Han genomförde detta med sina släktingar i ett litet område som kallas Jonsered i en å som heter Säveån.

Forsatt i år
Detta har pågått i år efter år på annandag jul vid 2 tiden. T.o.m. det året då de inte va något år. Självklart har vi tävlat iår igen. Här kan du se highscoren